ویدیوها

چه زمانی باید از نخ دندان استفاده کرد؟

استفاده از نخ دندان در روتین مراقبت از دهان و دندان بسیار مهم است. مسواک زدن نمی‌تواند همه جای دندان‌ها را تمیز کند و برای رسیدن به نواحی دور از دسترس دهان کافی نیست. زمانی که غذا بین دندان‌های شما باقی می‌ماند، باکتری‌ها شروع به رشد کرده و به مینای…