گفتاوردها

چرا باید نخ دندان و مسواک را باهم استفاده کرد؟

لزوم استفاده هم‌زمان از مسواک و نخ دندان برای اکثر مردم به بخشی عادی از زندگی روزمره آن‌ها تبدیل شده است. انجام این کارها واقعاً ساده است و اگر تنبلی را کنار بگذارید به آن عادت می‌کنید. وقتی هم عادت کنید دیگر نمی‌توانید این کارها را کنار بگذارید. چقدر خوب…